Hotline

Thanh toán

Thanh toán căn hộ remax plaza

  1. Sau 45 ngày kể từ ngày thanh toán lần 1 là 20%
  2. Sau 45 ngày kể từ ngày thanh toán lần 2 là 20%
  3. Sau 45 ngày kể từ ngày thanh toán lần 3 là 15%
  4. Thông báo bàn giao căn hộ: 10%
  5. Cộng thêm 2% phí bảo trì
  6. Nhận GCNQSHNƠ: 5%
  7. Đặt cọc mua căn hộ: 50 triệu

 

 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỰ ÁN REMAX PLAZA
Đăng ký
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC